https://goctruyentranhvui2.com/image/tho-san-so-menh-cap-f-0000404444-03-05-2023/1Qjx_G7YYWQOroXEaSWoZ_OlQQi45TpNN

Thợ Săn Số Mệnh Cấp F

Tên khác:

F-Class Destiny Hunter

Tác giả: Anamin/s-nanyc
Trạng thái: Đang thực hiện
Mới nhất: 57
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F Xếp hạng: 4/5 - 24 Lượt đánh giá.
1.210 Người theo dõi
Tóm tắt nội dung
In a world where destiny decides the ability one awakens, Seo Gangrim is born with the worst destiny. He awakened as a hunter, but he was the very bottom of the bottom. One day, he is ambushed… [Power ‘Destiny Stealing’ is being activated. You have obtained the power ‘Regression’.] He lost all his teammates to an assassin, but right before dying, he regressed to his past. Right then, Seo Gangrim made the decision never to leave his life to destiny again.
Danh sách chương
Chương Tiêu đề Nhóm dịch Trạng thái Lượt xem Cập nhật
#57 N/A 604 5 ngày trước
#56 N/A 794 12-02-2024
#55 N/A 1098 22-01-2024
#54 N/A 1155 09-01-2024
#53 N/A 1488 24-12-2023
#52 N/A 1258 19-12-2023
#51 N/A 1553 11-12-2023
#50 N/A 1570 03-12-2023
#49 N/A 1409 24-11-2023
#48 N/A 1562 18-11-2023
#47 N/A 1523 11-11-2023
#46 N/A 1712 03-11-2023
#45 N/A 2071 29-10-2023
#44 N/A 2100 20-10-2023
#43 N/A 2061 11-10-2023

BÌNH LUẬN