https://goctruyentranhvui2.com/image/phan-lao-hoan-dong-o-the-ki-21-0000492359-05-02-2024/1Mk0AqUD3mK78HGoB9ePId6iad4WPcPNO

Phản Lão Hoàn Đồng Ở Thế Kỉ 21

Tên khác:

21st Century Retrogression

Tác giả: Updating
Trạng thái: Đang thực hiện
Mới nhất: 15
Phản Lão Hoàn Đồng Ở Thế Kỉ 21 Xếp hạng: 5/5 - 4 Lượt đánh giá.
225 Người theo dõi
Tóm tắt nội dung
Ha pung gae, một đạo sĩ già sống từ cuối triều đại Joseon, bất ngờ thành công trong phong trào phản thoái trào. Tuy nhiên, ngay cả khi thành công, tuổi thọ còn lại của anh ta chỉ còn khoảng mười năm. Để tránh cái chết, anh phải trở thành bất tử!
Danh sách chương
Chương Tiêu đề Nhóm dịch Trạng thái Lượt xem Cập nhật
#15 N/A 1123 09-02-2024
#14 N/A 724 09-02-2024
#13 N/A 601 09-02-2024
#12 N/A 710 09-02-2024
#11 N/A 939 09-02-2024
#10 N/A 1564 05-02-2024
#9 N/A 1335 05-02-2024
#8 N/A 1291 05-02-2024
#7 N/A 1348 05-02-2024
#6 N/A 1447 05-02-2024
#5 N/A 1778 05-02-2024
#4 N/A 1867 05-02-2024
#3 N/A 2372 05-02-2024
#2 N/A 3081 05-02-2024
#1 N/A 3800 05-02-2024

BÌNH LUẬN